Donosimo Vam link na veoma interesantno istraživanje ”back up” sistema kod visinskog rada.

Visinski radovi primjenom alpinističkih tehnika podrazumijevaju vođenje računa o vlastitoj sigurnosti. Iz tog razloga po internacionalnim smjernicama visinski radnik trebao bi uvijek imati ”back up” sistem, koji ga u slučaju ”zatajenja” primarnog sistema zaustavlja te mu služi za eventualno izvlačenje iz nastale situacije.

U nastavku pogledajte kako su se na testovima ponašale najčešće korištene spravice u visinskim radovima, u simulaciji zaustavljanja pada…

http://www.irata.org/pdf%20downloads/100kg%20Abseil%20Position%20Drop%20Test%20V3.pdf

Uz pozdrav, sretno i oprezno u nove pobjede,

bhc tim.

Visinski radovi i osobno osiguranje